Bezpieczne zakupy
Szybka dostawa
24h czas druku
Program partnerski -20%

Usługa Ekspres

Promocja "Usługa Express za złotówkę"


Jesteśmy najszybszą drukarnią online w Polsce, a żeby nie być gołosłownym...
oferujemy usługę Express 24h za złotówkę netto*!


Co to jest Express 24h od web-to-print.pl?
Sprawdzimy, wydrukujemy i wyślemy Twoje zamówienie poza kolejką, nawet w dniu złożenia zamówienia*.

Jeśli spełnisz warunki promocji do godz. 12:00 - paczkę nadamy bieżącego dnia.
Jeśli spełnisz warunki promocji po godz. 12:00 - dołożymy wszelkich starań, aby nadać paczkę bieżącego dnia, możliwe jednak, że zamówienie wyruszy w drogę dopiero następnego dnia roboczego.

 

* Pamiętaj, że:
1. Usługa dotyczy produktów, dla których możliwy jest wybór trybu realizacji Express 24h.
2. Cena usługi Express 24h w czasie trwania Promocji to 1 zł netto (1,23 zł brutto).
3. Warunkiem zrealizowania usługi ekspresowej jest: złożenie zamówienia, opłacenie zamówienia szybkim przelewem PayU, wgranie w Panelu Klienta plików, które są poprawnie przygotowane do druku.
4. Paczkę z zamówieniem wysyłamy:
- tego samego dnia, jeśli spełnisz warunki promocji do godz. 12:00;
- następnego dnia, jeśli spełnisz warunki promocji po godz. 12:00.
5. Poprawność przygotowania plików do druku weryfikuje nasz dział DTP.

 

 

Regulamin promocji "Usługa Express za złotówkę"

Postanowienia ogólne
1. Regulamin opracowany został w celu ustalenia zasad promocji pod nazwą „Usługa Express za złotówkę” (dalej: Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest PWD sp. z o.o. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9, NIP 929-20-69-686, wpisana do KRS pod numerem 0000953613 (dalej: Drukarnia internetowa web-to-print.pl).
3. Promocja przeznaczona jest dla użytkowników portalu web-to-print.pl.

Szczegóły Promocji
1. Promocja polega na udostępnieniu Klientowi możliwości zakupu dodatkowej usługi "tryb realizacji: express 24h" za cenę 1 zł netto do wybranych produktów.
2. Usługa dotyczy produktów, dla których możliwy jest wybór trybu realizacji Express 24h.
3. Usługa express 24h polega na niezwłocznym (poza kolejką zamówień) druku i wysyłce zamówienia Klienta.
4. Warunki zrealizowania przez Drukarnię internetową web-to-print.pl usługi ekspresowej:
- złożenie zamówienia, w którym wszystkie produkty mają wybrany tryb realizacji Express 24h;
- opłacenie zamówienia szybkim przelewem PayU;
- wgranie w Panelu Klienta plików, które są poprawnie przygotowane do druku.
5. Wysyłka tego samego dnia nastąpi w przypadku spełnienia powyższych kryteriów do godz. 12:00 danego dnia. W innym przypadku termin wysyłki może wynosić +1 dzień roboczy.
6. Poprawność przygotowania plików do druku weryfikuje dział DTP Drukarni internetowej web-to-print.pl.
7. W promocji biorą udział te zamówienia, w których klient samodzielnie wybrał parametr "tryb realizacji: Express 24h".
8. Drukarnia internetowa web-to-print.pl ma prawo odmówić wykonania usługi express 24h w przypadku przekroczenia możliwości produkcyjnej.

Postanowienia końcowe
1. Promocja trwa od 10 stycznia 2024 r. do odwołania.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
3. Wszelkie materiały reklamowe Promocji mają charakter jedynie informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.web-to-print.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie regulamin portalu web-to-print.pl, dostępny pod adresem https://web-to-print.pl/regulamin-sklepu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.