Bezpieczne zakupy
Szybka dostawa
24h czas druku
Program partnerski
+48 516 759 979

Regulamin portalu obowiązujący do 4-01-2018

Informacje podstawowe

Właścicielem serwisu web-to-print.pl jest firma:
all-service Łukasz Bobrowski

Z siedzibą pod adresem:
ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9
65-021 Zielona Góra
NIP: 929-163-41-09

Numer kontaktowy:
Tel: 68 320 68 68

Główny email kontaktowy:
bok@web-to-print.pl

Numer konta bankowego
MBank: 56 1140 2017 0000 4302 1292 1157
All-service Łukasz Bobrowski
ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9
65-021 Zielona Góra
Tytułem: Numer Twojego zamówienia: na przykład - "Zamówienie numer 0001"

 

1. Warunki realizacji zamówienia

1. Warunki realizacji zamówienia

1.1 Klient akceptując regulamin oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające mu wykorzystanie plików graficznych i projektów w celu zamówienia produktu w serwisie www.web-to-print.pl.

1.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.web-to-print.pl.

1.3 Aby dokonać zakupów wymagana jest rejestracja i podanie swoich danych adresowych.

1.4 Klient rejestrując się na stronie web-to-print.pl wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email związanych z realizacją zamówienia i informacji systemowych zawierających kluczowe informacje o zmianach na stronie takich jak zmiany cen lub regulaminu, nowe produkty w ofercie itp.

1.5 Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna/sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem serwisu.

1.6 Obsługa serwisu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności na konto serwisu lub systemu PayU i po akceptacji przez pracowników serwisu web-to-print.pl przesłanych przez klienta plików/projektów wymaganych do realizacji zamówienia.

1.7 Serwis nie przystąpi realizacji zamówienia, w przypadku gdy w zamówieniu lub projekcie stwierdzone zostaną błędy uniemożliwiające realizację zlecenia. Serwis internetowy odmówi wyprodukowania produktu jeśli obsługa stwierdzi naruszenie praw autorskich w przesłanych plikach projektowych lub jeśli materiały przesłane razem z zamówieniem będą w rażący sposób naruszały polskie prawo lub politykę firmy.

1.8 Każdy produkt dostępny w naszym systemie posiada swój czas realizacji. Czas ten liczony jest od kolejnego dnia roboczego, po akceptacji plików i zaksięgowaniu płatności. Do momentu akceptacji plików i zaksięgowania płatności, termin zakończenia zamówienia jest przybliżony i może ulec zmianie. W tej tabeli przedstawiamy czasy realizacji dla poszczególnych produktów. Obowiązują terminy wygenerowane przez system i nie ma możliwości przyspieszenia zamówienia.

1.9 Klient nie ma możliwości podzielenia jednej pozycji w koszyku na kilka projektów. W tym celu prosimy o dodanie do koszyka kilku produktów i podłączenie do nich poszczególnych plików projektowych.

1.10 Wszelkie pliki projektowe przesyłane do serwisu muszą spełniać wymogi opisane na stronie: Jak przygotować projekt. Wszelkie pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamówienia tylko za pisemną zgodą zamawiającego wysłaną na adres email: bok@web-to-print.pl i na jego odpowiedzialność.

1.11 Produkty produkowane przez drukarnię odznaczają się pewną dokładnością wykonania, wiążącą się z wykorzystywaną technologią druku. Klient zamawiając produkty w serwisie web-to-print.pl zgadza się na opisane na stronie Jak przygotować projekt informacje odnośnie dokładności druku. Wszystkie produkty produkowane w technologii cyfrowej mogą mieć różnice w pasowaniu druku sięgające 1,5mm.

1.12 Do prawidłowego działania strony sklepu internetowego web-to-print.pl potrzebne są:
Komputer stacjonarny lub mobilny z systemem operacyjnym posiadającym przeglądarkę internetową taką jak, Mozilla Firefox, Opera, Chrome z zainstalowanym pluginem Java.

Zdecydowanie odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer lub Safari ponieważ mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem kluczowych elementów strony takich jak dodawanie plików do zlecenia lub poprawne wyświetlenie elementów związanych z płatnościami.

 

2. Modyfikacja zamówienia

2.1 Po złożeniu zamówienia, nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.

2.2 W przypadku konieczności zmiany parametrów zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, celem anulowania zamówienia i złożenia nowego.

Modyfikację zamówienia należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE, telefonicznie kontaktując się z biurem obsługi klienta pod numerem 68 320 68 68 / 516 759 979 lub pisząc na adres mailowy: bok@web-to-print.pl

 

3. Dostawa

3.1 Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy w koszyku systemowym.

3.2 Klient po otrzymaniu przesyłki powinien otworzyć ją w obecności kuriera i w przypadku niezgodności zawartości z zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro obsługi klienta web-to-print.pl.

3.3 Spedytor zajmujący się dostarczeniem przesyłki (poczta polska, kurier DPD itp.) jest traktowany jako podwykonawca serwisu web-to-print.pl. To znaczy że za wszelkie opóźnienia lub uszkodzenia przesyłek odpowiedzialny jest wykonawca zlecenia czyli portal web-to-print.pl. Aby zareklamować dostawę zamówionego produktu, nie wymagane jest dostarczenie skanu lub kopii protokołu szkody wykonanego podczas dostarczenia towaru do klienta, jednak w przypadku możliwości sporządzenia takiego protokołu, osoba odbierająca przesyłkę powinna taki protokół sporządzić w obecności kuriera i natychmiast powiadomić pracowników portalu web-to-print.pl . W przypadku braku dostawy (zaginięcie paczki w spedycji), zamawiający powinien zgłosić taki fakt drogą mailową lub telefoniczną:

Tel: 68 320 68 68
Email: bok@web-to-print.pl

3.4 Zgodnie z umową pomiędzy spedytorem a portalem web-to-print.pl podajemy maksymalne  czasy dostaw:

Przesyłka kurierska DPD - maksymalnie do 48 godzin

Paczka Pocztowa 48        - maksymalnie do 48 godzin

4. Płatności

4.1 Głównym sposobem płatności w serwisie jest system przedpłatowy PayU. Zlecenia nieopłacone pozostają w systemie ze statusem "oczekuje na opłacenie" i nie są realizowane przez drukarnię do momentu pojawienia się potwierdzenia płatności z systemu PayU o tym, że klient zapłacił za zlecenie oraz wgrał do systemu pliki projektowe które zostały zaakceptowane przez dział DTP.

4.2 W przypadku zwrotów należności, biuro obsługi klienta serwisu web-to-print.pl ma obowiązek niezwłocznie drogą mailową poprosić klienta o pełne dane do zwrotu należności:

Imię Nazwisto / nazwa firmy

Pełne dane adresowe konta bankowego

Numer Konta

Procedura Zwrotu należności uruchamiana jest niezwłocznie po otrzymaniu od klienta pełnych i prawidłowych danych umożliwiających zwrot wpłaconej kwoty.

4.3 Klient rejestrując się w serwisie web-to-print.pl akceptuje możliwość wysyłania faktur drogą elektroniczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1528).

5. Reklamacje

5.1 Warunkiem koniecznym, aby serwis web-to-print.pl rozpatrzył reklamację jest:

dostarczenie do Działu Obsługi Klienta na adres: bok@web-to-print.pl maila lub dostarczenie na adres

All-Service Łukasz Bobrowski

ul. gen J. Dąbrowskiego 63/9

65-021 Zielona Góra

pisma (zgłoszenia reklamacji) określającego przedmiot reklamacji (opisu, zdjęć lub filmu, itp). W szczególnych przypadkach reklamujący proszony jest o zwrot całego zamówionego nakładu w celu analizy i stwierdzenia zasadności reklamacji. Wszelkie reklamacje zostają rozpatrzone w jak najkrótszym czasie nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty związane ze zwrotem nakładu są zwracane reklamującemu.

6. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

6.1 Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego web-to-print.pl nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedyńczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z projektów przesłanych przez zamawiającego).
Z tego tytułu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.2 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Klient ma możliwość wybrania konfiguracji produktu, jednak w sporadycznych przypadkach z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez biuro obsługi klienta.

7.2 Serwis zastrzega sobie prawo do nie realizowania zlecenia w przypadku powstania sytuacji w której z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego produktu jest niemożliwe lub kiedy obsługa drukarni stwierdzi iż produkt końcowy będzie odbiegał lub będzie niezgodny z zamawianym towarem.

7.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.4 Przy każdorazowej zmianie regulaminu wszyscy klienci serwisu zostaną powiadomieni nie później niż 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.

8. Ochrona danych osobowych

9. Polityka Cookies